Sejarah LDII

Sejarah LDII Kepanjangan LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986...
dakwah islam

Dakwah Islam Dengan Cara Berpacaran

Dakwah Islam Dakwah Islam adalah media jihad agama islam untuk mengajak pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Setiap orang islam wajib untuk berdakwah (amar ma'ruf) sesuai Firman Allah SWT : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan...

Arti Kesucian Dalam Islam

Kata paling tepat adalah SUCI sebagian dari Iman. Pengertian ini sebenarnya merujuk pada sebuah Hadist Muslim yaitu Dari Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy’ari radhiyallaahu ‘anhu, Dia berkata: Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah...
dakwah islam

Dakwah Islam

Tanggung Jawab Dakwah Islam Sebagai seorang muslim yang baik Dakwah Islam merupakan kewajiban kita bersama Allah berfirman yang bermaksud: “Siapakah yang terlebih baik perkataannya daripada orang yang Menyeru kepada Allah dan beramal soleh seraya berkata:”Sesungguhnya saya salah...