Home >> Dakwah Islam >> Ramadhan

Ramadhan

Menyambut Kemenangan Islam – Hari Raya Idul Fitri

Tiada terasa ibadah puasa ramadhan telah kita tempuh dengan berjalan aman, slamet, lancar, dan barokah. Dengan demikian, kita akan menyambut kemenangan besar, yakni pada Hari Raya ‘Iedul Fitri 1 Syawal tahun ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi di dalam jiwa yang dilakukan guna menahan hawa nafsu dari segala keinginan. Pekerjaan menahan itu tidak diketahui seorang …

Read More »

Wahyu Lailatul Qodar

Sebagaimana telah diketahui bahwa puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi di dalam jiwa yang dilakukan guna menahan hawa nafsu dari segala keinginan. Pekerjaan menahan itu tidak diketahui seorang pun, selain Alloh Yang Maha Perkasa. Oleh karena itu, ibadah puasa sangat besar artinya serta mengandung rahasia dan hikmah yang tidak sedikit, dan berguna bagi pelakunya dan masyarakat umum. Setidaknya ada ranah …

Read More »

Hikmah Ramadhan Rukun Kompak Kerjasama Baik

Pada aspek social behavior, puasa memberikan hikmah—setidaknya—tentang kerukunan, kekompakan dan kerja sama yang baik. Kerukunan diperlukan untuk mengakumulasi energi positif manusia, sehingga mampu menghasilkan energi yang berlipat ganda. Dalam iklim kerukunan, energi seseorang ditambah dengan energi seseorang lagi tidak sama dengan energi dua orang, bahkan dapat lebih dari gabungan energi tiga bahkan empat orang. Ketidakrukunan akan mencampur energi positifdan negatif …

Read More »