Home >> Dakwah Islam >> Sejarah Perang Islam

Sejarah Perang Islam

Cerita HAJJAJ BIN YUSUF AT-TSAQAFI

Mempelajari sejarah kekhalifahan terutama di era Tabiin, maka kita akan dapati manusia berhati Iblis yang sangat biadab, membayangkan kebiadabannya saja membuat saya beberapa malam tidak bisa tidur nyenyak, dia adalah Hajjaj bin Yusuf at-Tsaqafi. (40 H – 95 H). Tokoh inilah yang dimaksud sebagai “penguasa yang kejam” di dalam Hadits ketika kita manquul “doa Anas bin Malik” (doa ASAD), dan …

Read More »

Sejarah Perang Uhud

Sejarah Perang Uhud merupakan peperangan kedua umat Islam pada tahun ke-3 Hijrah di pinggir Bukit Uhud (sebuah gunung, terletak sebelah utara Meadinah ) . Peperangan ini melibatkan tentera Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad s.a.w dan tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. perang uhud terjadi karena perasaan marah dan dendam kaum musyrikin Quraisy yang telah dikalahkan oleh …

Read More »

Sejarah Perang Khandaq

Perang khandaq adalah perang islam yang unik. Dikatakan unik karena dalam perang ini tidak seorang Muslimpun keluar dari kota Madinah. Perang ini berupa perang urat syaraf. Kaum Muslimin dikepung di dalam kota Madinah selama hampir sebulan. Yang mengepung adalah pasukan kafir Musyrikin yang bersekutu bersama Yahudi. Ahzab artinya pasukan yang bersekutu. Kata ahzab sendiri berarti kelompok, golongan atau partai. Maksudnya …

Read More »